Vad innebär det att vara hållbar?

Det är nog ingen hemlighet att jag lägger rätt mycket tid till att fundera på hållbarhet. Dels funderar jag mycket på hur jag kan leva så bra som möjligt men även på hur jag som företagare eller anställd kan bidra till en hållbar utveckling.

På start up-kursen jag går varje vecka under hösten handlade en stor del av vår senaste träff om just hållbarhet. De sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna gicks igenom ganska snabbt. Vad vi däremot fokuserade mycket på var hur man kan skapa en hållbar vardag och ett hållbart sätt att driva företag.

Resultat viktigare än arbetstid

Eftersom jag snart pluggat klart spenderar jag förstås en del tid på att fundera över vad jag ska göra efter examen. Jag har inte landat i vad jag vill göra men jag vet ungefär hur jag vill ha mina dagar, veckor, månader och år.

Vad gäller arbetet anser jag att resultat är viktigare än arbetstid. Jag tror även att en arbetsuppgift tar så lång tid som jag bestämmer mig för att den ska göra. Att enbart få lön baserat på antal arbetande timmar tror jag inte kommer vara standard framöver. Titta bara på det här exemplet från Nya Zeeland där de anställda fick arbeta 80% men behålla sin heltidslön. De fick lika mycket gjort som tidigare och kände sig dessutom mindre stressade. Fantastiskt!

Ingen skillnad för företagare och anställda

Att fundera över vad som är en balanserad livsstil är precis lika viktigt oavsett om man är anställd eller driver eget. Har du svårt att gå upp på morgonen? Kanske kan du fråga chefen om du kan börja en timme senare än övriga kollegor? Vill du träna på lunchen? Ta långlunch och jobba en halvtimme längre istället. Det finns verkligen oändliga möjligheten till att påverka såväl arbetet som privatlivet. Du förtjänar att leva en vardag som passar dig!

Det viktigaste för mig är en mix av frihet och trygghet

För att jag ska må bra behöver jag känna att jag kan påverka min vardag. Likaså behöver jag ha en viss ekonomisk trygghet för att njuta av min frihet. Så en fast månadslön, relativt fria arbetstider och möjlighet till visst distansarbete vore den perfekta mixen. Men kanske ännu viktigare är ett arbete där jag känner att jag verkligen får bidra till en bra värld!

Hur ser en hållbar vardag ut för dig?

0

Kommentera

Stäng meny