Föreläsningar & Workshops

Bland det bästa jag vet är att föreläsa och jag vill såklart dela med mig av min kunskap till dig! Föreläsningar är perfekt för att ge teoretisk kunskap om ett specifikt ämne men för att verkligen komma igång kombinerar jag helst föreläsningar med workshops. En workshop ger er möjligheten att applicera kunskaperna på just er verksamhet! Workshops fungerar även perfekt på evenemang där människor från olika företag och verksamheter möts eftersom det ger er möjlighet att dela med er av kunskap och erfarenheter. 

Mina föreläsningar och workshops kretsar oftast kring tre ämnen: Varumärkesstrategi, kommunikationsstrategier och hållbarhet. I mina ögon hänger samtliga tre tätt samman, för vad vore ett hållbarhetsarbete som inte ligger i linje med företagets varumärkesstrategi? Och vad är en kommunikationsstrategi som inte grundar sig på varumärkets värderingar? 

Mina föreläsningar syftar alltid till att såväl informera som inspirera. Jag är övertygad om att inspirerade medarbetare är A och O för framgångsrika företag men att det även krävs kunskap för att skapa positiv förändring. 

"Mia har framförallt en kraft att entusiasmera och engagera våra medarbetare!"
Håkan Eriksson
VD, Valdemarsviks Sparbank
"Inspirerande", "lärorik" och "informativ" var de ord som Kunskapsgymnasiets UF-elever främst använde när jag bad dem beskriva min föreläsning om hållbara varumärken med ett ord.
Studenter på Kunskapsgymnasiet, Norrköping
Stäng meny